• Wat is een warmtepomp?
 • Wat is een hybride warmtepomp?
 • Wat zijn de voordelen van een warmtepomp?
 • Kan een warmtepomp ook samenwerken met zonnepanelen?
 • Kan ik ook koelen met een warmtepomp?
 • Wat is het verschil tussen actief en passief koelen?
 • Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?
 • Wat is het rendement van een warmtepomp?
 • Hoeveel garantie heb ik op een warmtepomp?
 • Mag elke installateur warmtepompen installeren?
 • Hoe zit het met het onderhoud?
 • Hoe is het comfort in mijn woning met een warmtepomp?
 • Is er subsidie voor een warmtepomp?

Een warmtepomp zet energie uit zijn omgeving om in nuttige warmte. De energie uit zijn omgeving is de bron. De bron kan de buitenlucht zijn of de bodem. Dit gebeurt met een vergelijkbaar principe als die van een koelkast. Waar de koelvloeistof in de koelkast gebruikt wordt om te koelen, wordt in een warmtepomp de vloeistof gebruikt om te verwarmen in de zomer en te koelen in de winter. De Elga Ace is een lucht/water warmtepompen die energie halen uit de buitenlucht.

Hybride warmtepompen, deze werken samen met een externe energieopwekker, vaak een cv-ketel. De Elga Ace is een hybride warmtepomp. Pas als de Elga Ace het huis niet snel genoeg warm krijgt, dan vraagt hij om hulp van de cv-ketel. De cv-ketel maakt nog wel steeds het warm tapwater voor de douche e.d..

Het belangrijkste voordeel van een warmtepomp is dat je minder energie en minder fossiel gas verbruikt.
Met de huidige energietarieven kan afhankelijk van uw verbruik tevens bespaard worden op de energierekening, zie Hoeveel bespaar ik met de Elga Ace warmtepomp op mijn energierekening? Daarnaast zal het energielabel verbeteren, waardoor de waarde van de woning toeneemt.

Een warmtepomp is geschikt om met zonnepanelen samen te werken, zowel PV als thermische panelen. Wel heeft dit invloed op de uitvoering van het warmwater buffervat in geval van thermische panelen.

Bijna elke warmtepomp kan koelen, passief of actief. U moet er rekening mee houden dat het afgiftesysteem in uw woning (vloerverwarming of radiatoren) er ook geschikt voor moet zijn. Dit kunt u het beste navragen bij uw installateur.

Bij actief koelen wordt de compressor gebruikt om de woning te koelen. Bij passief koelen alleen de circulatiepompen, de compressor blijft hierbij uit. Bij een warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt, wordt er altijd actief gekoeld. Bij een grondgekoppelde warmtepomp kan dit zowel passief als actief zijn.

Bij warmtepompen die de buitenlucht gebruiken als bron is er een buitenunit waarin de ventilator en compressor zitten. Deze maken geluid. Tevens kunnen er trillingen worden doorgegeven aan de muur of dak/grond waarop de buitenunit staat. Dit is dan ook zeker een aandachtspunt bij de installatie van de buitenunit. Het geluid van een buitenunit is vergelijkbaar met een koelkast of vaatwasser. Het geluidsvermogen van de buitenunit van de Elga Ace hybride warmtepomp is 35 d(B)A op 3 meter.

Het rendement van een warmtepomp wordt aangegeven met de COP (Coefficient of Performance). Het geeft de verhouding aan tussen de geleverde warmte en de toegevoegde elektriciteit. Hoe hoger de COP, hoe beter. De COP kan bijvoorbeeld 4 zijn, dit betekent dat er 4 keer zoveel warmte de warmtepomp uitgaat als er elektriciteit ingaat. Voorbeeld: De hybride warmtepomp Elga Ace 4 kW levert een COP van 4,5 en de Elga Ace 6 kW een COP van 4,54 bij een buitentemperatuur van 7 graden en een cv-watertemperatuur van 35 graden (A7/W35)

Remeha geeft op de Elga 2 jaar fabrieksgarantie op de volledige werking en 5 jaar op onderdelen. Om aanspraak te maken op garantie dient de registratiekaart binnen 4 weken na plaatsingsdatum online volledig ingevuld te
worden door de gebruiker en/of installateur, via remeha.nl/garantie.

Het is wettelijk verplicht om bij toepassing van een warmtepomp in split uitvoering F-gas gecertificeerd te zijn.

Het onderhoud zal gemiddeld iets duurder zijn dan bij alleen een cv-ketel. Dit komt omdat een warmtepomp een extra buitendeel heeft die ook periodiek schoongemaakt moet worden. Bij een hybride warmtepomp zoals de Elga heb je bovendien een cv-ketel én een warmtepomp, die beide regulier onderhoud nodig hebben.

Het comfort in de woning met een warmtepomp, mits de woning ervoor geschikt is, is net zo behaaglijk als bijvoorbeeld met een cv-ketel. Het regelgedrag is wel anders. Zo is het belangrijk om de woning op een constante temperatuur te houden. Snel even op temperatuur brengen van de woning zoals mensen met een cv-ketel doen, kan niet met een warmtepomp.

De overheid stimuleert toepassing van warmtepompen door het verstrekken van ISDE subsidies. Kijk hiervoor de site.